Porsche Inter Auto


Firma Porsche Holding, která zaměstnává celkem pěttisícpětset zaměstnanců, patří k nejúspěšnějším společnostem v Evropě. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. byla založena na podzim roku 1992 a je stoprocentní dceřinou společností Porsche Holding. Od tohoto roku se datuje i počátek prodeje v Praze. A to v rámci malého týmu a na počátku ve zcela provizorních podmínkách. Spolu s otevřením nové reprezentativní budovy získalo prodejní oddělení v Praze plnohodnotný a atraktivní showroom. Prodej vozů se v krátké době rozvinul natolik, že se Porsche Inter Auto CZ získalo dominantní postavení oproti své konkurencí.

Connect

Social Network