Strategic Consulting - ČeskýDomov.cz


Český Domov je síť 55 lokálních časopisů a novin po celé ČR a jejich číslo se stále zvyšuje. Tituly mají celkový náklad 2 023 750 výtisků na každé vydání. Výtisky jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek domácností. Čtenost dosahuje přes 3 miliony čtenářů. Distribuce je doplňována stojánky s vlastními tituly na veřejně přístupných místech (divadla, kina, nemocnice, poliklinika, fitcentra, obchodní centra apod.) Zaměřuje se na aktivní čtenáře, čemuž odpovídá atraktivní layout a obsah.

Přináší čistě lokální informace, které mají pro občany praktický význam (přistavení kontejnerů, adresáře, otevírací doby apod.) Zveřejňují kulturní a sportovní servis (místní kina a divadla, místní sportovní kluby). Kladou důraz na interaktivitu se čtenáři (čtenářské soutěže, tajenky, kvízy) Umožňuje flexibilitu při vytváření inzertních kampaní („kampaně šité na míru“).

Connect

Social Network