Proveon

Proveon poskytuje služby v oblasti péče o zákazníky, zákaznického servisu a telemarketingu. Specializujeme se na outsourcing komplexních zákaznických procesů a služby spojené s provozem, řízením a rozvojem zákaznických center.

Stále významnější část komunikace s koncovými zákazníky se přesouvá na interní nebo externí zákaznická centra. Provozování a řízení zákaznických center je spojeno s mnoha činnostmi, které vyžadují specifické know-how a zkušenosti v oblasti komunikace se zákazníky, vzdělávání a motivace lidí, nastavení a řízení zákaznických procesů a v neposlední řadě i znalosti technologií.

Při efektivním řízení mohou být zákaznická centra nejenom podporou a nadstavbou prodeje, ale i velmi účinným nástrojem pro budování loajality zákazníků a profitabilní rozvoj zákaznického kmene.

Connect

Social Network