AB Facility

AB Facility je jedním z největších poskytovatelů komplexních služeb facility managementu v České republice.

Na trhu dnes naleznete mnoho firem, které nabízí služby facility managementu jednotlivě, nebo jako balíček všech služeb – iFM. Avšak jen velmi málo z nich dokáže poskytnout služby integrovaného facility managementu tak, aby to bylo pro klienta opravdu efektivní řešení obsluhy jeho nemovitosti.

AB Facility je společnost, která integrovaný facility management nejen umí, ale díky dlouholetým zkušenostem má v provozu reálně ověřenu jeho funkčnost.

Patří mezi omezený počet dodavatelů, kteří dokážou nabídnout síťové řešení pro zákazníka s rozsáhlou pobočkovou strukturou. Na většině České republiky a Slovenska mají vytvořené dodavatelské struktury, které umožňují optimalizovat náklady.

Connect

Social Network