Poskytujeme full-service v oblasti reklamy a marketingu

VYPADÁ TO JEDNODUŠE, ALE MARKETING NENÍ HROU PRO AMATÉRY. AL RIES

Reklamní kampaň „My se k Vám zády neotočíme“ 

Kompletní zajištění reklamní kampaně na podporu obětem trestných činů. Příprava mediaplánu, grafické návrhy, tisk, nákup reklamních ploch, realizace a vyhodnocení po skončení reklamní kampaně.

Napsali o kampani:
iDNES.cz
Vlada.cz
Restorativnijustice.cz
kn.cz

Dlouhodobým cílem projektu je podpora a vytváření širší a dokonale funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP).

Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi oběma organizacemi od roku 2006, kdy byla zahájena realizace společného projektu „Specializované a komplexní poradenství obětem trestných činů“.

Realizátoři projektu vycházejí při práci s oběťmi z principů a vlastních zkušeností ze vzájemné spolupráce a také z principů a dosavadních poznatků s programy restorativní justice.

Smyslem restorativní justice je aktivní zapojení „obětí“ do „procesu vlastního odškodnění“, zjištění jejich zájmů a potřeb včetně potenciálních rizik opakování trestné činnosti. Je-li to vhodné a účelné je třeba zapojit do restorativního postupu i pachatele a vést je k odpovědnosti a plnění závazků vůči obětem i poškozené komunitě.

Uplatňování elementů restorativní justice vede k obnovení pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.


pmscr-big2

pmscr-big

Connect

Social Network