Santia

Santia, spol. s r. o., vznikla v roce 1998 a navázala na poradenské a vzdělávací aktivity PaedDr. Květoslavy Santlerové, jednatelky společnosti.

V průběhu činnosti společnosti Santia, spol. s r. o. byl kladen důraz na vytvoření kvalitního a stabilního týmu lektorů, kteří by garantovali vysokou úroveň nabízených služeb. Se silným personálním zázemím je budována firma, jež nabízí komplexní vzdělávací programy a moduly, tréninkové programy připravené na míru, včetně zpětné vazby, personální poradenství (Assessment Center, Development Center), služby z oblasti recruitmentu, audity - supervize na telefonních linkách (Mystery Calls) a další konzultační a poradenskou činnost.

Connect

Social Network