Dilmun System CZ

Základním principem DILMUN SYSTEM CZ, s.r.o. je poskytování služeb s ohledem na životní prostředí.

Při všem, co děláme, klademe důraz na ekologii, na to, aby na zemi zůstal čistý vzduch, voda a půda i pro další generace. Způsobem jakým realizujeme práci v nebezpečném prostředí, aktivně přispíváme k zlepšování kvality života v regionech České republiky a pomáháme tak vytvářet lepší podmínky pro život. S touto myšlenkou se ztotožňuje nejenom vedení a pracovníci naší společnosti, ale i naši spolupracovníci a obchodní partneři.

Connect

Social Network