Pro společnost Clanroy a.s. jsme realizovali zakázku na výrobu desek s chlopněmi.


Společnost CLANROY a.s. zahájila svou profesionální činnost na dražebním trhu v roce 2001. Již v následujícím roce se stala zkušeným partnerem zajišťujícím komplexní služby při zpeněžování majetku v rámci dobrovolných i nedobrovolných dražeb.

Společnost má dnes pevné místo na českém trhu, o čemž vypovídají i statistiky úspěšnosti dražeb v její správě. Prostřednictvím společnosti CLANROY byl v roce 2009 vydražen nemovitý i movitý majetek v celkovém finančním objemu 334 453 300 Kč a byla zrealizována objemná zakázka pasportizace majetku podniku Lesy České republiky, s.p. V roce 2009 se tak společnost umístila na druhém místě (z pěti prvních dražebníků) v objemu realizovaných dražeb (a elektronických aukcí), resp. v roce 2009 zpeněžila majetek formou veřejné dražby či elektronické aukce ve výši 24,8 % z celkového objemu vydraženého majetku všemi dražebníky. V roce 2010 byl vydražen nemovitý i movitý majetek v celkovém finančním objemu 125 330 001 Kč a byla zahájena objemná zakázka zpeněžení nemovitého majetku (cca 1000 nemovitostí) pro Lesy České republiky, s.p. Realizace této veřejné zakázky trvá i v roce 2011.

Během devíti let své existence zrealizovala společnost (dříve působila pod jménem Clanroy Sales a.s.) pro své klienty prostřednictvím dražeb a elektronických aukcí prodej více než 1000 nemovitostí v celkovém finančním objemu více než 5 mld. Kč. Zároveň provedla pasportizaci 5500 objektů v celkové hodnotě přes 4 mld. Kč.

Connect

Social Network