Full-service

Nabízíme možnost kompletních služeb v oblasti reklamy a marketingu, tzv. full-service. Veškeré projekty realizujeme s vysokou profesionalitou a kreativitou, která vychází z dlouholeté praxe našich odborníků v oblasti marketingu a PR, ale i prodeje zboží a služeb, managementu a HR.

V rámci full-service zajišťujeme svým klientům:

kompletní analýzu stávajících marketingových aktivit
navržení optimálního mediaplánu (včetně doporučení mediatypů) – s důrazem na zvolené parametry
• komunikace se zástupci medií a nákup médií
zajištění včasného dodání podkladů pro jednotlivé kampaně
• realizaci a správu reklamních kampaní
dílčí vyhodnocení realizovaných kampaní
konečné vyhodnocení veškerých realizovaných kampaní za uplynulé období vč. doporučení dalšího postupu
• zajištění reklamních předmětů
• zajištění marketingových školení
• organizace veletrhů a eventů
full-servis

Connect

Social Network